Advies op Maat

Leeftijdsdimensiemodel (© De Lange et al., 2006)

 

Achtergrond informatie:

Lector HRM Dr. Annet de Lange kan met haar kenniskring van onderzoekers advies op maat bieden omtrent de volgende onderwerpen:

  • Verhogen vitaliteit en duurzame inzetbaarheid oudere werknemers
  • Trainingen omtrent onderwerp: duurzame inzetbaarheid en gezond ouder worden op het werk.

Hierbij kunnen we bijvoorbeeld aandacht besteden aan de vier belangrijkste leeftijdsgerelateerde processen;

namelijk veranderingen die iedere werknemer ondergaat in:

  1. Organisatieleeftijd (bijvoorbeeld: hoe lang zit iemand in een bepaalde functie),
  2. Leefsituatie (bijvoorbeeld: heeft iemand een partner, kinderen? Hoe denken zij over (door) werken?),
  3. Psychosociale leeftijd (bijvoorbeeld: hoe oud voelt een medewerker zich, hoe wordt er tegen ouderen aan gekeken in een bedrijf?) en
  4. Functionele leeftijd (bijvoorbeeld: heeft een medewerker een goede algemene gezondheid om het werk uit te voeren?).

Uit eerder wetenschappelijk onderzoek is duidelijk geworden (zie link "Annet" en "publications") dat deze veranderingen sterk samenhangen met het welzijn en de motivatie van medewerkers.

Aan de hand van deze 4 pijlers kan praktisch advies worden gegeven over de aanpassingen welke in het personeelsbeleid nodig en mogelijk zijn.

Hierbij kan Annet de Lange vragen die bij medewerkers en werkgevers spelen bespreekbaar maken.  Aan de hand van het leeftijdsdimensie model van © De Lange (2006) kunnen praktische vragen gesteld worden vanuit de medewerker en werkgever of HR professional (zie ook artikel van Nauta, De Lange & Görtz, 2010).

Interventies: er zijn specifieke innovatieve interventies mogelijk om de oudere werknemer gezond aan het werk te houden.