Annet de Lange heeft een passie voor mensen ondersteunen in hun loopbaanvraagstukken of het vinden van een betere balans tussen werk en privé en is sinds 2022 beschikbaar als NIP psycholoog (onder andere wandelcoaching mogelijk) om met professionals mee te denken en hen te begeleiden. In haar psychologische hulpverlening ligt de focus op het versterken van het zelfmanagement.

Zelfmanagement op het werk is de mate waarin een werkende zelfreflectief vermogen, veerkracht en adaptief vermogen heeft en zelfeffectiviteit kent om eigen loopbaanbehoeftes en -doelen te kunnen onderscheiden en te bereiken (De Lange, 2020; zie figuur 1).

Figuur 1 Bouwstenen zelfmanagement (De Lange, 2020)

Eerste bouwsteen: Zelfreflectief vermogen

De eerste bouwsteen is zelfreflectief vermogen. “Dat houdt in dat iemand bewust nadenkt over de vraag: waar sta ik nu qua loopbaan, gezondheid, zingeving, kennis en kunde en waar wil ik naartoe? Hoe wil ik vitaal, gemotiveerd en capabel kunnen doorwerken? Vervolgens moet je dit ideaalbeeld vertalen in doelen en plannen.”

Tweede bouwsteen: Veerkracht
Veerkracht is de tweede bouwsteen. Dat betekent dat mensen in staat zijn hun plannen gedurende de tijd bij te stellen. “Stel dat je je voorneemt de komende periode een nieuw onderdeel van je vak te leren, je weet welke hulpbronnen je kunt inschakelen binnen en buiten het werk en je reserveert hier wekelijks tijd voor. Maar eenmaal onderweg gaat het lang niet altijd zoals je van tevoren had bedacht. De arbeidsmarkt verandert voortdurend, net als werk, privé en samenleving. Het is dus zaak dat je kunt inspelen op de onverwachte wendingen van het leven.”

Hoe vitaler en gezonder mensen zijn, hoe meer fysieke en mentale veerkracht ze hebben. “Gezonde leefgewoontes helpen, zoals voldoende bewegen, gezond eten, niet roken, matige alcoholconsumptie, voldoende slaap- en hersteltijd, niet te veel stress en voldoende cognitieve uitdaging.”

Derde bouwsteen: Geloof in eigen kunnen
De laatste bouwsteen is zelfeffectiviteit ofwel het vermogen om een plan om te zetten in concrete actie. Dit begint met geloof in eigen kunnen. “Iedereen wordt met dit geloof geboren, maar door succes- of faalervaringen wordt dit naarmate je ouder wordt meer of juist minder. Dit verklaart waarom de ene mens heel succesvol een loopbaanplan kan uitvoeren en de ander niet.”

Contact: Meer informatie over deze vorm van ondersteuning is te verkrijgen via de informatie brochure en een email naar: adl.mentaaladvies@gmail.com

Informatie is ook te verkrijgen via reactie:

Het nut van Lange Wandelingen:

Annet de Lange vindt in beweging zijn en wandelen voor goede doelen erg belangrijk.

In 2015 heeft zij de Stichting De lange Wandeling opgezet om vitaliteit workshops te kunnen vormgeven voor zorgverleners (inclusief vrijwilligers) in zorg en welzijn. In 2021 is via sponsoring van een aantal lange wandelingen (zoals alternatieve vierdaagse en walk en talk: https://nkdi.nl/het-nkdi-walk-talk/) een muziek workshop mogelijk gemaakt voor zorgverleners werkzaam bij zorginstelling Vilente door musici van Phion (www.phion.nl).

bestuur stichting: Annet de lange (voorzitter), Eva bengtsson (secretaris), Sarah detaille (penningmeester)