Een Leven Lang Inzetbaar (3e geheel herziene druk, 2022)
Duurzame inzetbaarheid is in Nederland een belangrijk thema geworden, aangezien we te maken hebben met complexe uitdagingen en transities op onze arbeidsmarkt. Denk hierbij aan de vergrijzing en ontgroening van werkenden, flexibilisering en technologische innovatie van arbeid, nieuwe hybride werkvormen die zijn ontstaan, en tegelijkertijd de toenemende tekorten van personeel in sectoren als zorg & welzijn en onderwijs. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies? In dit handboek willen we u als werkgever, (lijn)manager, personeelsfunctionaris of als individuele werknemer bewustmaken van het belang van het bewaken van inzetbaarheid in de loopbaan en verder op weg helpen met het doorgronden van het thema. We leveren samen met verschillende auteurs een overzicht van wat er bekend is over het thema.

Een leven lang inzetbaar? – incl. Werkboek door Annet de Lange – Managementboek.nl

Handboek: Een leven lang inzetbaar? door Annet de Lange – Managementboek.nl
Werkboek: Een leven lang inzetbaar? – Werkboek door Annet de Lange – Managementboek.nl


Future of Work (2021)
De arbeidsmarkt is continu in beweging. Trends als globalisering, flexibilisering, digitalisering en technologisering leiden tot een andere verdeling van werk en productie. Organisaties zullen steeds vaker in meer of mindere mate moeten reorganiseren om deze uitdagingen aan te kunnen en optimaal in vorm te blijven. Wendbaarheid is het nieuwe normaal. Van werkenden wordt ook verwacht dat ze met deze veranderingen om kunnen gaan en wendbaar en vitaal blijven! Al deze veranderingen zorgen ervoor dat het HR-landschap in beweging is. De nieuwe HR-professional, oftewel arbeidsmarkt-HRmanager oftewel Human Capital Manager, is in staat om een strategisch partner te zijn voor zowel organisaties, werkenden, het onderwijs als de overheid.

 

Dit handboek is nuttig voor HR(D)-professionals, werkgevers, ondernemers en beleidsmakers op het thema ‘Arbeidsmarkt & Onderwijs’ die geïnteresseerd zijn in het begeleiden van organisaties en werkenden richting toekomstbestendig werk. De vele voorbeelden uit de praktijk helpen om nieuwe aanpakken te ontwikkelen binnen verschillende sectoren. Het boek wordt daarom van harte aanbevolen voor zowel bachelor- als masterstudenten die een opleiding volgen binnen bijvoorbeeld bedrijfskunde, organisatiekunde, management, (arbeids- en organisatie)psychologie, opleidingskunde of HRM.

Future of Work door Sarah Detaille & Annet de Lange – Managementboek.nl


 

Integrating the Organzation of Health Services, Worker Wellbeing and Quality of Care (2020)
This book introduces the concept of ‘healthy healthcare’ and posits that this new concept is necessary in light of a shortage of healthcare staff in the near future. Healthy healthcare implies that healthcare systems are designed, managed and financed in balance with the available resources to improve workers’ health and performance. Ultimately, a balanced perspective taking into account the patient, the staff and the complex healthcare system will lead to a more resource-efficient delivery of high-quality healthcare services.

The book synthesizes evidence-based practice and research on the links between healthcare services, employee health and wellbeing, and quality of healthcare from an interdisciplinary perspective.

 

Written by leading experts in this rapidly expanding field of inquiry, this is the first book ever compiled on the subject with such scope and breadth. It discusses how to conduct interventions and research on healthy healthcare with different populations and settings. The chapters critically examine the links between these pillars; and identify research gaps in both methodology and content from the perspectives of psychology, medicine, nursing, economy, law, technology, management and more. This innovative book is of interest to researchers and students of health sciences, public health, health economics and allied disciplines, as well as to stakeholders in the healthcare industry.

Chapter 24 of this book is available open access under a CC-By NC-ND 4.0 

https://www.springer.com/gp/book/9783030594664#aboutBook 


 

Fit-for-the-futureFit for the Future (2018)
De arbeidsmarkt is continu in beweging. Trends als globalisering, flexibilisering, digitalisering en technologisering leiden tot een andere verdeling van werk en productie. Organisaties zullen steeds vaker in me
er of mindere mate moeten reorganiseren om deze uitdagingen aan te kunnen en optimaal in vorm te blijven. Wendbaarheid is het nieuwe normaal. Van werkenden wordt ook verwacht dat ze met deze veranderingen om kunnen gaan en wendbaar en vitaal blijven! Al deze veranderingen zorgen ervoor dat het HR-landschap in beweging is. De nieuwe HR-professional, oftewel arbeidsmarkt HR-manager of vitaliteitsmanager, is in staat om een strategisch partner te zijn voor zowel organisaties, werkenden, het onderwijs als de overheid. Dit handboek is nuttig voor HR(D)-professionals, werkgevers, ondernemers en beleidsmakers op het thema ‘Vitaliteit en Arbeidsmarkt & Onderwijs’ die geïnteresseerd zijn in het begeleiden van organisaties en werkenden richting toekomstbestendig werk.

De vele voorbeelden uit de praktijk helpen om nieuwe aanpakken te ontwikkelen binnen verschillende sectoren. Het boek wordt daarom van harte aanbevolen voor zowel bachelor- als masterstudenten die een opleiding volgen binnen bijvoorbeeld bedrijfskunde, organisatiekunde, management, (arbeids- en organisatie) psychologie, opleidingskunde of HRM.

https://www.vakmedianetshop.nl/boeken/fit-for-the-future 


 

omdat-het-kan

Omdat het Kan! (2017)
Door demografische en maatschappelijke veranderingen, zoals vergrijzing, instroom van migranten en de invoering van de Participatiewet is er meer aandacht gekomen voor een inclusieve arbeidsmarkt, waarin (kwetsbare) medewerkers werkzaam zijn in ‘reguliere’ organisaties. De rol van de werkgever kan hierin niet onderbelicht blijven. Hoe kan de werkgever (kwetsbare) medewerkers includeren binnen de organisatie? In hoeverre is het HRM-beleid hier op ingericht? Dit boek betreft het eerste Nederlandstalige boek over het thema: inclusief Human Resource Management.

https://www.vakmedianetshop.nl/boeken/omdat-het-kan

 

 


 

Een Leven lang Inzetbaar (2e en geheel herziene druk, 2016)
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies? In dit handboek willen we u als werkgever, (lijn)manager, personeelsfunctionaris of als individuele werknemer met aandacht voor het bewaken van inzetbaarheid in de loopbaan, verder op weg helpen met het doorgronden van het thema en leveren we samen met de andere auteurs een overzicht van wat er bekend is in Nederland over het thema duurzame inzetbaarheid.

https://www.vakmedianetshop.nl/boeken/een-leven-lang-inzetbaar

 


Een leven Lang Inzetbaar (2013)
Onder redactie van: Annet de Lange, Beatrice van der Heijden
ISBN13: 9789462153639
Taal: Nederlands
Bindwijze: paperback
Aantal pagina’s: 476
Uitgever: Vakmedianet
Druk: 1e druk