This book introduces the concept of ‘healthy healthcare’ and posits that this new concept is necessary in light of a shortage of healthcare staff in the near future. Healthy healthcare implies that healthcare systems are designed, managed and financed in balance with the available resources to improve workers’ health and performance. Ultimately, a balanced perspective taking into account the patient, the staff and the complex healthcare system will lead to a more resource-efficient delivery of high-quality healthcare services.

The book synthesizes evidence-based practice and research on the links between healthcare services, employee health and wellbeing, and quality of healthcare from an interdisciplinary perspective. Written by leading experts in this rapidly expanding field of inquiry, this is the first book ever compiled on the subject with such scope and breadth. It discusses how to conduct interventions and research on healthy healthcare with different populations and settings. The chapters critically examine the links between these pillars; and identify research gaps in both methodology and content from the perspectives of psychology, medicine, nursing, economy, law, technology, management and more. This innovative book is of interest to researchers and students of health sciences, public health, health economics and allied disciplines, as well as to stakeholders in the healthcare industry.

Chapter 24 of this book is available open access under a CC-By NC-ND 4.0 

https://www.springer.com/gp/book/9783030594664#aboutBook 

 

Fit-for-the-futureDe arbeidsmarkt is continu in beweging. Trends als globalisering, flexibilisering, digitalisering en technologisering leiden tot een andere verdeling van werk en productie. Organisaties zullen steeds vaker in me

er of mindere mate moeten reorganiseren om deze uitdagingen aan te kunnen en optimaal in vorm te blijven. Wendbaarheid is het nieuwe normaal. Van werkenden wordt ook verwacht dat ze met deze veranderingen om kunnen gaan en wendbaar en vitaal blijven! Al deze veranderingen zorgen ervoor dat het HR-landschap in beweging is. De nieuwe HR-professional, oftewel arbeidsmarkt HR-manager of vitaliteitsmanager, is in staat om een strategisch partner te zijn voor zowel organisaties, werkenden, het onderwijs als de overheid. Dit handboek is nuttig voor HR(D)-professionals, werkgevers, ondernemers en beleidsmakers op het thema ‘Vitaliteit en Arbeidsmarkt & Onderwijs’ die geïnteresseerd zijn in het begeleiden van organisaties en werkenden ric

hting toekomstbestendig werk. De vele voorbeelden uit de praktijk helpen om nieuwe aanpakken te ontwikkelen binnen verschillende sectoren.

Het boek wordt daarom van harte aanbevolen voor zowel bachelor- als masterstudenten die een opleiding volgen binnen bijvoorbeeld bedrijfskunde, organisatiekunde, management, (arbeids- en organisatie) psychologie, opleidingskunde of HRM.

https://www.vakmedianetshop.nl/boeken/fit-for-the-future 

 

omdat-het-kan

Door demografische en maatschappelijke veranderingen, zoals vergrijzing, instroom van migranten en de invoering van de Participatiewet is er meer aandacht gekomen voor een inclusieve arbeidsmarkt, waarin (kwetsbare) medewerkers werkzaam zijn in ‘reguliere’ organisaties. De rol van de werkgever kan hierin niet onderbelicht blijven. Hoe kan de werkgever (kwetsbare) medewerkers includeren binnen de organisatie? In hoeverre is het HRM-beleid hier op ingericht? Dit boek betreft het eerste Nederlandstalige boek over het thema: inclusief Human Resource Management.

https://www.vakmedianetshop.nl/boeken/omdat-het-kan

 

 

 

 

 

 

Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies? In dit handboek willen we u als werkgever, (lijn)manager, personeelsfunctionaris of als individuele werknemer met aandacht voor het bewaken van inzetbaarheid in de loopbaan, verder op weg helpen met het doorgronden van het thema en leveren we samen met de andere auteurs een overzicht van wat er bekend is in Nederland over het thema duurzame inzetbaarheid.

https://www.vakmedianetshop.nl/boeken/een-leven-lang-inzetbaar